Från tillverkare till konsument med dropshipping

För att förstå dropshipping är det viktigt att förstå hur processen från tillverkare till konsument fungerar. En försörjningskedja beskriver flödet från att produkten tillverkas till att konsumenten håller produkten i sin hand.

Supply chain är engelska och beskriver vägen en produkt tar från tillverkning till konsument. Det finns ingen officiell svensk översättning på denna processen, logistik är nära men ändå inte. Därför väljer vi helt enkelt i denna artikeln att översätta termen rakt av och kalla det för försörningskedjan.

Företagstyperna i försörningskedjan

Det finns tre viktiga företagstyper som utgör försörningskedjan. Nedan går vi igenom vilka dessa är och vad de har för syfte.

Supply chain

Tillverkare

Tillverkaren är den första företagstypen i försörningskedjan. De tillverkar produkter i stora mängder utan att sälja direkt till konsumenten. Tillverkaren har oftast ett minimum beställningskrav på sina produkter som är ett högt. Det kan t.ex vara en pall eller 200 artiklar.

Grossist

Det är till grossisten som tillverkaren säljer sina produkter. Grossisten möter tillverkarens minimum beställningskrav och köper in ett stort parti. Eftersom grossisten köper in så stora mängder får de ett bra styckepris på produkten. Precis som tillverkaren säljer inte grossisten till allmänheten utan styckar av partiet och säljer vidare med ett mindre minimum beställningskrav.

Återförsäljare

Det är hos återförsäljaren som privatpersoner köper produkter. Då har produkter redan gått igenom de två föregående stegen. Nu kan privatpersoner köpa en produkt eller kombinera flera produkter som återförsäljaren köpt in utav flera grossister.

Försörjningskedjan med dropshipping

Dropshipping supply chain

Affärsmodellen dropshipping gör att återförsäljaren inte behöver ha ett lager.

Genom att ingå ett samarbete om dropshipping med en grossist behöver du inte möta ett minimum beställningskrav utan kan köpa produkten för styckepris. Det går till och med att hoppa över ett steg i kedjan och köpa direkt av tillverkaren. För att det ska bli lönsamt för en grossist eller tillverkare att sälja en produkt istället för 200 per beställning tar de ut ett litet högre pris på produkten.