;

Integritetspolicy

Dropshipping.se mål är att du skall känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som du anförtror oss på ett varsamt och ansvarfullt sätt.

Insamling av information

Dropshipping.se samlar in två olika typer av information genom webbplatsen. Den ena typen av information är sådan som kan identifiera användaren och kan till exempel vara namn, adress och telefonnummer. Information som samlas in och kan identifiera användaren är endast information som har lämnats in av användaren. Den andra typen av information är information som inte identifierar användaren och kan till exempel vara vilka sidor en användare besöker.

Dropshipping.se använder cookies för att ge användarna av webbplatsen en bättre användarupplevelse. Användaren kan när som helst avaktivera cookies, vilket dock kan resultera i att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar korrekt.

Användning av information

All informationen som samlas in om användaren används för att erbjuda Dropshipping.se tjänster och för att analyser, förbättra och felsöka webbplatsen.

Informationsskydd

Dropshipping.se tar säkerhet på största allvar och vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda användarens personliga uppgifter. Dropshipping.se kan dock inte garantera att personliga uppgifter är säkert lagrat och endast synlig av legitima användare. Användare bör därför aldrig lämna in information som anses känslig.

Samtycke

Genom att använda Dropshipping.se webbplats godkänner du denna integritetspolicy.