pricing

Kundanskaffningskostnad

Räkna ut hur vad varje ny kund kostar och hur effektiv din marknadsföring är.

1. Marknadsföringskostnad


SEK

Reklamkostnad är det totala beloppet företaget har betalat för annonser.

SEK

Inkludera lönekostnader för alla anställda som har varit involverad i kampanjen.

SEK

Kostnader för proffisionella tjänster eller konsulter som reklamdesigners etc.

SEK

Övriga kostnader i marknadsföringskampanken.

Totala utgifter: SEK

2. Antalet nya kunder


SEK

Hur många nya kunder har du fått av marknadsföringskampanjen?

3. Resultat


Kostnad per kund SEK