pricing

Räkna ut produktpris

Enkel kalkyl för att räkna ut säljpriset på en produkt.

1. Utgifter


SEK

Inköpspriset är priset du betalar för produkten hos grossist eller tillverkare.

SEK

Utöver inköpspriset måste även fraktkostnaden räknas in om du betalar denna åt din kund.

SEK

Har du andra utgifter som tillkommer produkten bör även dessa räknas in i utgifterna.

Total kostnad per produkt: SEK

2. Markup


%

När man beräknar en produkts återförsälningspris brukar man prata om markup. Detta är hur många procent återförsäljaren ska öka priset med. Vanligtvis brukar detta ligga på mellan 30-50% men kan även vara lägre eller högre beroende på bransch.

3. Resultat


Pris SEK
Vinst SEK
Gross Margin %